Logotipas

Jūsų IP adresas – 44.201.94.72, Jūsų interneto tiekėjas – nenustatytas

Klausimas

Koks yra IP adreso formatas?

Ketvirtos protokolo versijos (IPv4) adresas, sudarytas iš 32 bitų. IP adresas rašomas 4 grupėmis po 3 skaitmenis kiekvienoje. Kiekvienoje grupėje gali būti įrašyta reikšmė nuo 0 iki 255. Skaitmenų grupės atskiriamos taškais: 193.219.60.12.

IP formatas

Norint teisingai vartoti IP adresus, reikia mokėti tinklo adresą atskirti nuo mazgo adreso. Senasis, arba adresavimas pagal klases, paremtas fiksuota riba tarp tinklo ir mazgo adresų. Įprastai perduodant duomenis naudojami A, B arba C klasių adresai. Tamsesne spalva pažymėta tinklo adreso dalis, šviesesne spalva – mazgo adreso dalis. Kartu pateikta detali IP adresų klasifikacija. Adreso klasė nustatoma pagal pirmuosius bitus.

Be A, B ir C klasių adresų, dar naudojami D klasės adresai. Jie skirti duomenims perduoti transliacijos (multicast) metodu. D klasės adresas yra grupinis: visi mazgai, nusistatę tą patį D klasės adresą, gauna vienodą informaciją.

Grįžti atgal